schwarzesmarken กองพันหน้ากากทมิฬ ตอนที่ 1-12 ซับไทย - Lnw Anime

schwarzesmarken กองพันหน้ากากทมิฬ ตอนที่ 1-12 ซับไทย

schwarzesmarken กองพันหน้ากากทมิฬ ตอนที่ 1-12 ซับไทย

  • StatusActive
  • Last Update4 ปีที่แล้ว
<p><strong>เรื่องย่อ</strong> เรื่องราวในกองกำลังเยอรมันตะวันออกที่ 666 ที่เรียกว่า Schwarzesmarken (หน้ากากดำ) กองพันพิเศษที่มีหน้าที่ในการเล่นงานพวก BETA ด้วยวิธีการที่ต่างออกจากหน่วยอื่น โดยเล็งพวก Lux และ Magnus Lux ซึ่งเป็นเอเลี่ยนที่ชำนาญการโจมตีระยะไกล เป็นเป้าหมายหลักก่อนเสมอ</p><p> </p><p>ขอขอบคุณ [Kumakuro-FS ]</p>
Tags: WIP