Psycho Pass ไซโคพาส ถอดรหัสล่า ภาค1 พากย์ไทย - Lnw Anime

Psycho Pass ไซโคพาส ถอดรหัสล่า ภาค1 พากย์ไทย

Psycho Pass ไซโคพาส ถอดรหัสล่า ภาค1 พากย์ไทย

  • StatusActive
  • Last Update4 ปีที่แล้ว
<p>Psycho-Pass เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคอนาคต ที่ได้มีการตรวจวัดสภาพและปริมาณของจิตใจและบุคลิกของผู้คนเกิดขึ้น ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นได้ถูกบันทึกและประมวลผลกันไป กลายเป็น Psycho-Pass หน่วยวัดที่ใช้วัดค่าพฤติกรรมของมนุษย์แต่ละคน โดยมี “หน่วยปฏิบัติการ“ คอยสอดส่องดูแลความสงบสุขของประชาชน ซึ่ง โคงามิ เจ้าหน้าที่หนุ่มจากหน่วยปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายให้ออกไปจัดการกับคดีอาชญากรรมทั่วโลกให้สิ้นซาก</p>
Tags: WIP